Lepusfarm

Pannon fehér nyúlhús

Pályázat

FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK INDULÁSÁNAK TÁMOGATÁSA:

A Kedvezményezett neve: Farkas Zoltán egyéni vállalkozó

A projekt címe:  Házinyúl tenyésztése

A szerződött támogatás összege: 11 762 784 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján nyúl tenyésztése (TEÁOR: 0149) mezőgazdasági tevékenység került támogatásra 40.000 eurónak, azaz negyvenezer eurónak megfelelő forint összeg került kifizetésre. Üzemméret: 14,9 EUME.

Projekt azonosító száma: 1678861162

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE:

szechenyi 2020 infoblokk

A Kedvezményezett neve: Farkas Zoltán egyéni vállalkozó

A projekt címe:  Lepusfarm kialakítása a berettyóújfalui járásban

A szerződött támogatás összege: 92 256 737 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 60%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A pályázat célja egy új húsnyúlfarm kialakítása a Berettyóújfalu 0368/1 hrsz. alatti ingatlanon. A projekt során egy 1706 nm-es nyúlistálló, és 144 nm-es szociális épület kerül kialakításra.  Az istállóba a nyúltartáshoz szükséges, állatjóléti előírásoknak megfelelő teljes körű technológiai kerül kiépítésre, energia igényének egy részét napelem rendszer biztosítja. Az új telep lehetőséget teremt az anyalétszám megkétszerezésre és 2 fő alkalmazott felvételére.

Projekt részletes szakmai tartalmának bemutatása:

A telephely istálló épületében (1706 nm) teljesen zárt tartás-technológiával házinyulakat kívánnak tartani, mely állomány 400 tenyészanyából áll majd. A terület csapadékvíz elvezetése, tüzivízigény, vízellátás biztosítása, úthálózata, elektromos ellátása, épület építési- engedélyeztetése jelenleg is folyamatban van. A telephelyen biztosítani kell a takarmányszállító fluidos kamion közlekedését, valamint a kiszolgáló terek közlekedését. A beruházás a tereprendezést követően cc. 2000 nm makadám szerkezetű belsőút kiépítésével kezdődik meg. Majd csarnokvázszerkezet tartó oszlopok cölöp alapozása történik, a talpcsavarok elhelyezésével, a kiviteli terveknek megfelelően a trágyaaknák, síkbeton vízzáró, saválló beton kiképzéssel kerülnek kialakításra. Párhuzamosan a szociális épület (144nm) betonozása is megtörténik. A szociális épület és az istálló 10cm vastag PIR szendvicspanellel kerül szigetelésre. Az állattartó övezetben lesz elhelyezve a Meneghin típusú ketrec technológia, a ketrecsorok alatt automata egyedi kivitelezésű trágyaszánok és trágyakihordó mozgatja majd a képződő trágyát az istállón kívülre. Az istállószellőztetést vezérlőegység (Xfarm Pola) irányítja majd téli/nyári üzemben, ősz-tél-tavasz időszakban a vezérelt 40db légbeejtő ablak (TPI-145-VFG 270x650mm) biztosítja, nyári üzemben a 6 db evaporatív hűtőpanelen (Munters CELdek 2x3m, D=100mm) keresztül történik a légellátást. A vezérlőegység több érzékelővel ellátott, mindig a napi és évszaknak megfelelően vezérli a 10 db (Multifan 130/3, 1,1 kW, 3~, 1380 x 1380mm) szellőztető ventillátort. A 3 féle granulált takarmány tárolására 3 db acéllemez takarmánytároló (d=2,8m, h=6,35m) kerül telepítésre, spirálos takarmánymozgató (SKA 63 spirál, 0,55kW motor) rendszerrel, mely a leadási pontra szállítja a takarmányt. Kézi etetéssel, etető kocsiból történik majd az etetés. A ketrecek itatószelepes rendszerrel vannak ellátva, melyek a szűrőzött, vastalanított vízrendszeren keresztül kerülnek táplálásra. A szükséges kommunális és technológiai víz mennyiséget vízjogi létesítési engedély alapján fúrt kútról lesz biztosítva, a szükséges tisztító és előkezelő berendezéseken keresztül. A világító falpanelek a természetes fényt biztosítják, termékenyítést megelőzően ezt a fényt felerősítik mesterséges megvilágítással. A szociális tér egységei (közlekedő, iroda, étkező, pihenő, mosdó, labor, öltözők, zuhanyzók, tárolók, gépészeti tér helyezkednek el.  A telep villamoshálózati ellátása oda-vissza mérő órán keresztül 3x50A, mely lefedi a farm teljesítményfelvételét, éves fogyasztás becsült mértéke: 34.000 kW, a nyári üzemű nagy energia fogyasztást cc. 50%-ban mérsékli majd a betervezett napelemes rendszer (éves teljesítmény 17.160kW). A tervezett istállóban történő zárt technológiás nyúltenyésztés minden állati és dolgozói igényt kielégít majd. A beruházást követően parkosítással, kívánt cél egy sajátos mikroklíma megteremtése, mely kedvező hatással lesz a farm működésére.

Megvalósítás lépései:

Közbeszerzési eljárások lefolytatása, szállítói és kivitelezői szerződések megkötése, tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása, eszközök beszerzése és kivitelezési tevékenységek elvégzése, átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárások lefolytatása, könyvvizsgálat lefolytatása, kifizetési kérelmek benyújtása, pénzügyi és szakmai zárás. 

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2019.10.30.

Projekt azonosító száma: 1788169521


TENYÉSZNÖVENDÉK NYÚL TÁMOGATÁS:

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezogazdasági csekély összegu (de minimis) támogatásáról

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet


VAKCINA TÁMOGATÁSOK:

A földmuvelésügyi miniszter 24/2014. (XI. 6.) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelozésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérol szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

24/2014. (XI. 6.) FM rendelet